Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

CHUYẾN CÔNG TÁC HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI - TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ NHA TRANG

CHUYẾN CÔNG TÁC HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI - TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ NHA TRANG

CHUYẾN CÔNG TÁC HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI - TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ NHA TRANG
 Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa 22/05/2024 391 0
Chia sẻ:
CHUYẾN CÔNG TÁC HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI - TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ NHA TRANG

Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 22/5/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) có chuyến công tác hỗ trợ thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang. Mục tiêu của chuyến công tác là đánh giá tình hình thực hiện và thảo luận về kế hoạch hành động cụ thể để hoàn thành dự án trong thời gian Hiệp định đã ký kết cũng như kế hoạch triển khai sau khi kết thúc của Tiểu dự án Nha Trang.