Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo cơ quan

Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo cơ quan

Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo cơ quan
 Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa 27/10/2020 9.404 08
Chia sẻ:
Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo cơ quan

TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM
CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

A. TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hiến

Năm sinh: 1982

Nơi sinh: Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Quê quán: Quảng Ngãi

Chức vụ: Giám đốc

2. Phó Giám đốc

*Họ và tên: Đinh Ngọc Bình

Năm sinh: 1968

Nơi sinh: Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Quê quán:Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Chức vụ: Phó Giám đốc

*Họ và tên: Lê Quang Thanh

Năm sinh: 1971

Nơi sinh: Bắc Giang

Quê quán: Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định

Chức vụ: Phó Giám đốc

B. NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM

1. Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám đốc

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động Ban; Chủ tài khoản của cơ quan.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Công tác tổ chức, cán bộ, Thi đua, Khen thưởng, Kỷ luật.

- Công tác Cải cách hành chính.

- Công tác Tài chính kế toán.

- Công tác Kế hoạch, Tổng hợp, Báo cáo chung.

- Công tác Quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị.

- Quan hệ phối hợp giữa Chính quyền với Chi bộ và Công đoàn cơ sở.

- Công tác Quản lý Kỹ thuật, Dự toán, Đấu thầu, Hợp đồng, Tiến độ, Chất lượng công trình, Môi trường, Xã hội, Giải phóng mặt bằng, Truyền thông cộng đồng đối với các dự án phụ trách.

c) Theo dõi và chỉ đạo các dự án: Tùy theo tình hình thực tế các thành viên Ban Giám đốc sẽ tổ chức họp phân công nhiệm vụ từng công trình, dự án cụ thể cho các thành viên Ban Giám đốc để chỉ đạo, điều hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

d) Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng; Chủ tịch: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật, Hội đồng Lương, Hội đồng sáng kiến; Hội đồng tuyển dụng nhân sự; Hội đồng đánh giá kết quả cải cách hành chính.

e) Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan.

2. Ông Đinh Ngọc Bình - Phó Giám đốc

a) Là Phó Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của cơ quan khi Giám đốc đi vắng hoặc được ủy quyền (trừ công tác tổ chức, bộ máy).

b) Thừa ủy quyền chủ tài khoản của cơ quan.

c) Giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công trực tiếp phụ trách.

d) Giúp Giám đốc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; góp ý các dự thảo văn bản pháp luật do các cơ quan đề nghị.

- Công tác Quản lý Kỹ thuật, Dự toán, Đấu thầu, Hợp đồng, Tiến độ, Chất lượng công trình, Môi trường, Xã hội, Giải phóng mặt bằng, Truyền thông cộng đồng đối với các dự án phụ trách.

e) Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các dự án: Tùy theo tình hình thực tế các thành viên Ban Giám đốc sẽ tổ chức họp phân công nhiệm vụ từng công trình, dự án cụ thể cho các thành viên Ban Giám đốc để chỉ đạo, điều hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

f) Trực tiếp ký các văn bản chỉ đạo, điều hành theo sự phân công, ủy nhiệm của Giám đốc.

g) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Giám đốc.

3. Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc

a) Giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công trực tiếp phụ trách.

b) Giúp Giám đốc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác bảo vệ an ninh, phòng cháy, chữa cháy cơ quan.

- Công tác Quản lý Kỹ thuật, Dự toán, Đấu thầu, Hợp đồng, Tiến độ, Chất lượng công trình, Môi trường, Xã hội, Giải phóng mặt bằng, Truyền thông cộng đồng đối với các dự án phụ trách.

c) Giúp Giám đốc theo dõi và chỉ đạo các dự án: Tùy theo tình hình thực tế các thành viên Ban Giám đốc sẽ tổ chức họp phân công nhiệm vụ từng công trình, dự án cụ thể cho các thành viên Ban Giám đốc để chỉ đạo, điều hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

d) Trực tiếp ký các văn bản chỉ đạo, điều hành theo sự phân công, ủy nhiệm của Giám đốc.

e) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Giám đốc.

Tác giả: Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Hỏi - Đáp

Ban quản lý dự án rẤT MONG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI TỪ BẠN.

 Gửi ngay
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Giấy phép số:

Số 16/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/11/2023

Chịu trách nhiệm nội dung:

Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám Đốc

 Đang online: 38
 Tổng truy cập: 1.914.497
Vui lòng ghi rõ nguồn “Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa” hoặc “kdpm.vn” khi bạn phát hành thông tin từ Website này.