Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Các Quyết định của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Các Quyết định của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
 Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa. 23/10/2017 16.899 05
Chia sẻ:
Các Quyết định của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Năm 2020
1. Quyết định số 04/QĐ-BQL ngày 10/01/2020 của Ban QLDQ Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc công bố công khai dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Đính kèm

- Đính kèm Quyết định số 04/QĐ-BQL ngày 10/01/2020;
- Quyết định số 4002 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

2. Quyết định số 27/QĐ-BQL ngày 12/5/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc công bố công khai quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Đính kèm:

 - Đính kèm Quyết định số 27/QĐ-BQL ngày 12/5/2020.
 
- Đính kèm Quyết định số 1020/QĐ-CTUBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

3. Quyết định số 127/QĐ-BQL ngày 08/12/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc công bố công khai dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

- Đính kèm Quyết định số 127/QĐ-BQL ngày 08/12/2020.
- Đính kèm Phụ lục Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021.

4. Quyết định số 23/QĐ-BQL ngày 07/4/2021 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Qúy I năm 2021 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa;

  - Đính kèm Quyết định số 23/QĐ-BQL ngày 07/4/2021;

 - Đính kèm Mẫu số 03;

5. Quyết định v/v Ban hành quy chế thi đua khen thưởng năm 2021 của Ban QLDA Phát triển

  - Đính kèm - Phụ lục

6. Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ năm 2021 của Ban QLDA Phát triển

 - Đính kèm- Phụ lục

7. Quyết định v/v Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ năm 2021 của Ban QLDA Phát triển

 - Đính kèm   - Phụ lục

8. Quyết định v/v Ban hành Nội qui lao động năm 2021 của Ban QLDA Phát triển

- Đính kèm- Phụ lục

Năm 2021

1. Quyết định số 53/QĐ-BQL ngày 13/5/2021 về việc công bố công khai quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2020 của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

  - Đính kèm Quyết định số 53/QĐ-BQL ngày 13/5/2021; 

- Đính kèm Mẫu số 04;

2. Quyết định v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách đến hết Quý II/2021 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

- Đính kèm Quyết định số 58/QĐ-BQL ngày 02/7/2021; 

 - Đính kèm Phụ lục

3. Quyết định v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2021 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

- Đính kèm Quyết định 96/QĐ-BQL ngày 04/10/2021

- Đính kèm Phụ lục

4. Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý IV năm 2021 của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

 - Đính kèm Quyết định 127/QĐ-BQL ngày 08/12/2021

- Đính kèm Phụ lục

5. Ban hành Quy chế về soạn thảo và ban hành văn bản

    - Đính kèm

6. Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

- Đính kèm

7. Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

- Đính kèm

8. Công nhận cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2021

    - Đính kèm 

9. Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

    - Đính kèm

10. Quy định đảm bảo an toàn thông tin số, an ninh mạng thông tin của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

   - Đính kèm 

11. Quy định đảm bảo an toàn thông tin cho Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

   - Đính kèm

12. Ban hành quy trình Tham mưu, xét duyệt, ký số và phát hành văn bản trên E-Offiee của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

  - Đính kèm

13. Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

  - Đính kèm

14. Phê duyệt dự toán chi không thường xuyên quản lý dự án năm 2021 để phục vụ thanh toán phần mềm kế toán theo hướng dẫn kho bạc của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

  - Đính kèm

15. Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

   - Đính kèm

16. Quyết định v/v Sửa đổi bổ sung Quy trình góp ý hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ lấy ý kiến góp ý thẩm định quy hoạch.

  - Đính kèm

17. Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung Quy trình lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng

  - Đính kèm

18. Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy trình tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

 - Đính kèm

19. Quy trình nội bộ về trình tự thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

- Đính kèm     - Phụ lục

20. Quy trình nội bộ về tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

- Đính kèm- Quy trình

21. Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình thanh toán hợp đồng xây lắp, tư vấn của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

- Đính kèm  - Phụ lục

22. Quy trình Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

- Đính kèm  -Phụ lục- Quy trình

23. Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

- Đính kèm   - Phụ lục

24. Quyết định v/v Rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa 2021

- Đính kèm  - Phụ lục

25. Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Quy trình thủ tục điều hành nội bộ của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2021

- Đính kèm- Phụ lục

26. Quy trình thủ tục giao dịch, phục vụ khách hàng, người dân của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

- Đính kèm   - Phụ lục

Năm 2022

1. Quyết định V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2022 của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

- Đính kèm- Phụ lục

Tác giả: Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Hỏi - Đáp

Ban quản lý dự án rẤT MONG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI TỪ BẠN.

 Gửi ngay
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Giấy phép số:

Số 18/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 31/10/2022

Chịu trách nhiệm nội dung:

Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám Đốc

 Đang online: 6
 Tổng truy cập: 1.508.769
Vui lòng ghi rõ nguồn “Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa” hoặc “kdpm.vn” khi bạn phát hành thông tin từ Website này.