Đàm phán hiệp định tài trợ Dự án Môi trường Bền vững các thành phố duyên hải

Ngày đăng: 30/03/2017

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 29/3/2017, tại văn phòng Ngân hàng Thế giới (Hà Nội), được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Ngân hàng Nhà nước đã chủ trì cùng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Tư pháp, Ngoại giao và UBND các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Định, Quảng Bình tham gia buổi đàm phán với Ngân hàng Thế giới về Hiệp định tài trợ và Hiệp định vay dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải. Trưởng Đoàn đàm phán của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ông Hà Hải An (Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Ngân hàng Nhà nước). Về phía tỉnh Khánh Hòa, tham gia buổi đàm phán có ông Đào Công Thiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng với sự tham gia của Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính và Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Hiệp định tài trợ và Hiệp định vay của Dự án có tổng giá trị 236,2 triệu USD cho 04 tỉnh tham gia bao gồm: Quảng Bình, Bình Định, Khánh Hòa và Ninh Thuận với 04 hợp phần chính:

(i) Hợp phần 1: Mở rộng hạ tầng vệ sinh;

(ii) Hợp phần 2: Cải thiện kết nối đô thị;

(iii) Hợp phần 3: Bồi thường và giải phóng mặt bằng;

(iv) Hợp phần 4: Hỗ trợ thực hiện và cải cách thể chế.

Là một trong 04 tỉnh tham gia Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án thành phố Nha Trang có tổng mức đầu tư là 72 triệu USD với mục tiêu tổng quát là nhằm đầu tư cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe người dân của thành phố thông qua việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo cảnh quan đô thị, hỗ trợ tăng cường quản lý dự án và cải cách thể chế nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân. Tiểu dự án thành phố Nha Trang bao gồm các hạng mục chính là: mở rộng mạng lưới thu gom nước thải hộ gia đình khu trung tâm và phía Nam thành phố, đầu tư xây dựng các công trình chống ngập, hệ thống thoát nước và thu gom nước thải phía Bắc thành phố, Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc thành phố, các nhà vệ sinh trường học, tuyến kè và đường giao thông dọc bờ Nam Sông Cái Nha Trang. Dự kiến sau khi đàm phán, Hiệp định sẽ được ký kết vào tháng 6/2017 và triển khai trong 5 năm (2017-2022).

                                                              Hình ảnh buổi lễ:


                 


     


(Nguồn: Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa)
Thông báo về việc niêm yết...
Thông báo về việc niêm yết phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ...
Thông báo về việc Niêm yết...
Thông báo về việc Niêm yết Phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ...
Chuẩn bị xây dựng đập ngăn mặn...
Theo lãnh đạo Ban quản lý (BQL) dự án phát triển tỉnh, hiện nay, dự án...
Triển khai thực hiện văn bản...
Công văn về việc triển khai thực hiện văn bản số 7422/UB-KGVX ngày...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
11
1.048.622
 
>