Tin tức
 

Năm mới trên những công trình
Năm mới trên những công trình( 02/01/2021)
Ngày đầu tiên của năm mới, nhiều người được quây quần bên gia đình, người thân. Còn đối với các công nhân, kỹ sư trên các công trình trọng điểm của...
Xem thêm
DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI – TIỂU DỰ ÁN NHA TRANG THI CÔNG TẠI PHƯỜNG VĨNH THỌ
DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI – TIỂU DỰ ÁN NHA TRANG THI...( 23/12/2020)
Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang là một trong các dự án trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa sử dụng vốn vay từ Ngân...
Xem thêm
Thông báo về việc triển khai chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 95-CV/BTGTU ngày 18/12/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 567/TB-UBND ngày 18/12/2020
Thông báo về việc triển khai chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số...( 29/12/2020)
Thông báo về việc triển khai chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 95-CV/BTGTU ngày 18/12/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số...
Xem thêm
Năm mới trên những công trình
Năm mới trên những công trình( 02/01/2021)
Ngày đầu tiên của năm mới, nhiều người được quây quần bên gia đình, người thân. Còn đối với các công nhân, kỹ sư trên các công trình trọng điểm của...
Xem thêm
Thông báo về việc triển khai chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 95-CV/BTGTU ngày 18/12/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 567/TB-UBND ngày 18/12/2020
Thông báo về việc triển khai chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số...( 29/12/2020)
Thông báo về việc triển khai chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 95-CV/BTGTU ngày 18/12/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số...
Xem thêm
Lễ kết nạp Đảng viên mới thuộc Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Lễ kết nạp Đảng viên mới thuộc Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa( 23/12/2020)
Lễ kết nạp Đảng viên mới thuộc Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Xem thêm
Năm mới trên những công trình
Ngày đầu tiên của năm mới, nhiều người được quây quần bên gia đình,...
Thông báo về việc triển khai...
Thông báo về việc triển khai chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại...
Báo cáo tổng kết công tác năm...
Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021...
Lễ kết nạp Đảng viên mới thuộc...
Lễ kết nạp Đảng viên mới thuộc Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
10
1.122.684
 
>