Lịch công tác Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 04/11/2018
                             Lịch công tác Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa:

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. (Tuần lễ thứ 01 từ ngày 28/12/2020 - 03/01/2021): (Xem tại đây)

2. (Tuần lễ thứ 02 từ ngày 04/01/2021 - 10/01/2020): (Xem tại đây)

3. (Tuần lễ thứ 03 từ ngày 11/01/2021 - 17/01/2021): (Xem tại đây)

4. (Tuần lễ thứ 04 từ ngày 18/01/2021 - 24/01/2021): (Xem tại đây)

5. (Tuần lễ thứ 05 từ ngày 25/01/2021 - 31/01/2021): (Xem tại đây)

 

Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Sự đồng thuận của người dân...
Những ngày đầu của tháng Chạp, công trường thi công Dự án Môi trường...
Năm mới trên những công trình
Ngày đầu tiên của năm mới, nhiều người được quây quần bên gia đình,...
Thông báo về việc triển khai...
Thông báo về việc triển khai chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại...
Báo cáo tổng kết công tác năm...
Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Quy trình thủ tục đấu nối nước...
Quy trình thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha...
13
1.126.646
 
>