Thông tin tuyên truyền

Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững

Ngày đăng: 15/05/2017

Từ năm 1993, Ban thư ký Công ước Đa dạng sinh học đã thống nhất lựa chọn ngày 22/5 là Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học để kêu gọi các quốc gia, tổ chức, cộng đồng cùng hành động để bảo tồn đa dạng sinh học. Quyết định này nhằm mục đích hỗ trợ Năm quốc tế về Du lịch bền vững cho phát triển đang được kỷ niệm trên toàn thế giới trong suốt năm 2017. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối quốc gia hướng dẫn và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức hưởng ứng Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học.

Công ước về Đa dạng Sinh học của Liên hợp quốc đã chọn "Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững" là chủ đề cho Ngày Đa dạng Sinh học Quốc tế. Chủ đề năm nay được chọn để phù hợp với Năm Quốc tế Phát triển Du lịch Bền vững của Liên Hợp Quốc. Đa dạng sinh học, ở mức độ các loài và hệ sinh thái, cung cấp một nền tảng quan trọng cho nhiều khía cạnh của du lịch. Các vùng cảnh quan hấp dẫn và đa dạng sinh học có tầm quan trọng to lớn đối với nền kinh tế du lịch và là nền tảng chính trị và kinh tế cho việc bảo tồn đa dạng sinh học. Nhiều vấn đề được giải quyết theo Công ước đa dạng sinh học trực tiếp ảnh hưởng đến ngành du lịch. Một ngành du lịch được quản lý tốt có thể đóng góp đáng kể vào việc giảm các mối đe dọa và duy trì hoặc gia tăng, các quần thể động vật hoang dã quan trọng và các giá trị đa dạng sinh học thông qua doanh thu du lịch.

 

                                Hình: Năm 2017 được Liên Hợp Quốc chọn là năm quốc tế phát triển du lịch bền vững

Năm Quốc tế Du lịch Phát triển Bền vững do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố nhấn mạnh vai trò của ngành du lịch trong việc bảo tồn các hệ sinh thái và nâng cao nhận thức về tính duy nhất của đa dạng sinh học. Cho đến nay, những đóng góp của du lịch vào bảo tồn đa dạng sinh học ngày càng được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Tuyên bố Cancun diễn ra trong hai ngày 2-3/12/2016 tại thành phố cùng tên ở Mehico về Lồng ghép bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học vì sự thịnh vượng được trình bày trong hội nghị COP 13 (Hội nghị lần thứ 13 của các Bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học) đã nhấn mạnh rằng "du lịch là một phương tiện tuyệt vời để truyền bá nhận thức về môi trường trên toàn thế giới, không kể đến sự hỗ trợ sinh kế mà nó cung cấp cho các cộng đồng sống trong và xung quanh khu bảo tồn thiên nhiên" và nhận ra rằng du lịch có thể là một tác nhân làm thay đổi.

Như vậy có thể thấy được rằng quan điểm này đã nhấn mạnh tiềm năng du lịch để nâng cao nhận thức về môi trường trên toàn thế giới về giá trị của các khu vực được bảo vệ. Quan trắc, quy hoạch đất đai, phát triển sự giàu có về văn hoá sinh học và thúc đẩy thay đổi về mặt công nghệ để biến đổi du lịch thành công cụ bảo tồn đa dạng sinh học là các thành tố được lồng ghép tích hợp vào các phương pháp tiếp cận du lịch bền vững. Quan điểm này cũng chỉ ra về tiềm năng du lịch để nâng cao nhận thức về môi trường trên toàn thế giới về giá trị của các khu vực sinh thái cảnh quan được bảo vệ.

                                                                                                                                                    Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Ban quản lý Dự án phát triển...
Ban quản lý Dự án phát triển tỉnh phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh,...
Mạng lưới thoát nước ngày càng...
Ngày 13-11, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB)...
UBND TỈNH KHÁNH HÒA LÀM VIỆC...
Sáng ngày 11/11/2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Hữu...
Đoàn công tác của Ngân hàng...
Sáng ngày 09/11/2020, Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) đã làm...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
9
1.094.066
 
>